วันที่: 24 มิถุนายน 2557

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

สโมสรอาสากาชาด ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในงานทอดกฐินพระราชทานประจำปี 2557
วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดสุทธิวาตวราราม จังหวัดสมุทรสาคร รถออกจากด้านหน้าตึกสำนักงานอาสากาชาด เวลา 06.00 น.

หมวดหมู่